Produkter Bransjer Partnere Referanser Nyheter Kurs Om One Voice   English
  Nyheter     Nyheter
Prinsippet for vår beredskapsorganisasjon er at hendelser skal håndteres i linjen, eventuelt med støtte fra konsernet. Ved valg av verktøy for beredskapsarbeidet var det viktig å finne en løsning som kunne støtte dette...- Frode Bakken (Hydro)
 
One Voice - oppdatert kursplan 2015

I egne kurslokaler ved vårt kontor i Trondheim, leverer One Voice opplæring i CIM til nye og eksisterende kunder. Opplæringen har som målsetting å øke forståelsen for, og anvendelsen av CIM som verktøy, slik at dette kan omsettes til bedre risikostyring, økt beredskapsevne, øving og trening, samt evne til å håndtere uønskede hendelser og kriser.

Best utbytte av opplæringen får man ved å ha god kunnskap om sin virksomhets sikkerhets- og beredskapsarbeid. Man må også beherske pc og nettlesere som arbeidsverktøy.

Påmelding eller spørsmål vedrørende våre kurs kan gjøres på e-post til kurs@onevoice.no eller på telefon 40 00 19 08.

 

Kontaktperson

Kristian Pettersen
Kursansvarlig
Telefon: 920 42 064
E-post: kristian@onevoice.no

Kurskalender første halvår 2015
Kurs Dato Pris Kursagenda
CIM user 18. feb
4 500,- agenda CIM user
CIM admin 19. feb
4 500,- agenda CIM admin
CIM advanced admin 11. – 12. mars
7 900,- agenda CIM adv. admin
CIM risk 28. – 29. april 7 900,- agenda CIM risk
CIM user 5. mai 4 500,- agenda CIM user
CIM admin 6. mai 4 500,- agenda CIM admin
CIM advanced admin 20. – 21. mai 7 900,- agenda CIM adv. admin
CIM risk 27. - 28. mai 7 900,- agenda CIM risk
       
Kurskalender andre halvår 2015
Kurs Dato Pris Kursagenda
CIM user 9. sept  4 500,-  agenda CIM user
CIM admin 10. sept  4 500,-  agenda CIM admin
CIM advanced admin 16. - 17. sept  7 900,-  agenda CIM adv. admin
CIM risk 14. - 15. okt  7 900,-  agenda CIM risk
CIM kommunikasjon og media 29. okt  4 500,-  
CIM user 11. nov  4 500,-  agenda CIM user
CIM admin 12. nov  4 500,-  agenda CIM admin
CIM advanced admin 18. - 19. nov  7 900,-  agenda CIM adv. admin

 

CIM user

Tid: kl 09:00 –15:30

Grunnleggende opplæring i bruk av CIM, med fokus på grunnleggende kjennskap til, og ferdigheter i, CIM. I løpet av kurset vil vi gjennomgå prinsipper for bruk av CIM-funksjonalitet knyttet til krisehåndtering. Etter denne opplæringen er deltakerne godt rustet til å håndtere beredskap og hendelser for sin virksomhet, samt planlegge og lede øving og trening i CIM.

CIM admin

Tid: kl 09:00 –15:30

Videregående opplæring i bruk av CIM, som en direkte videreføring av «CIM user», og for de som ønsker bredere kjennskap til konfigurasjonsmulighetene i CIM. Kurset omhandler de mest sentrale delene av administratorfunksjonaliteten i CIM, og det forutsettes at deltakere her har deltatt på kurset «CIM user». Etter denne opplæringen har deltakerne forutsetninger til å optimalisere CIM til sin virksomhets behov og organisasjon. I tillegg, være superbruker eller lokal administrator, samt å lede arbeidet med CIM i virksomheten.

CIM advanced admin

Tid: 2 dager x kl 09:00 –15:30

Dette er opplæring i avansert bruk og konfigurering av CIM, for de som trenger dypere kunnskap og kjennskap til CIM som system. Kurset forutsetter derfor at deltakeren allerede har god kjennskap til CIM som system, har gjennomført «CIM user» og «CIM admin», og har lengre erfaring fra praktisk bruk av systemet. I tillegg kreves god kjennskap til egen virksomhets sikkerhets- og beredskapsarbeid. Etter opplæringen har deltakerne utvidet kjennskap til mulighetene i CIM.

CIM risk

Tid: 2 dager x kl 09:00 –15:30

Dette er opplæring med fokus på å lede og gjennomføre arbeidet med risiko-og sårbarhetsanalyser i egen virksomhet. Opplæringen presenterer ulike analysemetoder i CIM, forskjeller på disse og hvordan de kan benyttes i ulike sammenhenger.
Opplæringen bygger på god forståelse for grunnleggende kjennskap til CIM samt god kunnskap om risiko- og sårbarhetsarbeidet i egen virksomhet.

CIM kommunikasjon og media

Tid: kl 09:00 –15:30

Dette er opplæring med fokus på bruk av mediemodulene i CIM. Kurset tar for seg håndtering av dialogen med media i forbindelse med hendelser, og det å bruke CIM som et støtteverktøy i den daglige mediehåndteringen. Kurset passer både for nye og erfarne brukere av CIM, som har kommunikasjon og media som fagområde. Etter denne opplæringen har deltagerne forutsetninger for å bruke funksjonaliteten i CIM for å håndtere dialogen med media både i kriser og i det daglige.

Nyheter

One Voice - oppdatert kursplan 2015

220 deltagere på CIM Konferansen 2014!

One Voice stolt sponsor av The Tall Ships Races 2015 Ålesund

Møt One Voice på beredskapskonferansen i Tromsø 4-5. juni

One Voice AS inviterer til seminar for olje og offshore på Rica Forum i Stavanger 21. mai:

Deloitte Technology Fast 50 2013

CIM-konferansen 2013

Se flere nyheter Les mer


 
E-post: | Telefon: 4000 1908