Produkter Bransjer Partnere Referanser Nyheter Kurs Om One Voice   English
  Referanser     Referanser    Case studies
DSB
 

Case studies

Nedenfor finner du et utvalg casestudier som presenterer noen av våre kunder og hvordan de bruker CIM i sitt arbeid.

HelseCIM - enhetlig verktøy for krisehåndtering i helsesektoren
– Rask og korrekt informasjon er essensielt for god krisehåndtering, men for mye informasjon kan være en like stor utfordring for alle som skal lede kriser på strategisk, overordnet nivå, sier Yousef Abu Afifi, prosjektleder og Seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
Les mer Les mer (pdf)

talisman.jpg– Det handler om menneskene
Selv om Talisman Energy Norge nå har investert i et nytt beredskapsverktøy, legger de fortsatt mest fokus på tradisjonell beredskapskompetanse.
– Kunnskap og erfaring teller fortsatt mest for effektiv og god krisehåndtering, sier Emergency Response og Security Advisor Øyvind Hebnes i Talisman.
Les mer Les mer (pdf)

Fellesskap for bedre kvalitet
OFFBFelles beredskapssentral betyr lavere kostnader, men først og fremst bedre kvalitet. Siden mars 2010 har ni av selskapene på norsk sokkel samarbeidet om et felles andrelinje beredskapssenter på Forus utenfor Stavanger gjennom Operatørenes Forening For Beredskap – (OFFB).
– Ideen er å gi medlemmene et profesjonelt andrelinje beredskapssenter med en kvalitet de ikke ville klart å etablere på egen hånd, forteller daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.
Les mer Les mer (pdf)

Kontinuerlig beredskap
AconaWellproVed Acona beredskapssenter på Forus utenfor Stavanger, er det døgnkontinuerlig beredskap – hver dag, hele uken, hele året. Hvis en av Aconas mange kunder skulle oppleve en uønsket hendelse, er senteret til enhver tid bemannet av et dedikert team av profesjonelle operatører som på kort varsel er klare til å tre inn i rollene som andrelinje beredskapsledelse. Få, om noen, andre beredskapssentraler i Norge kan oppvise tilsvarende profesjonelle beredskap.
Les mer Les mer (pdf)

Ny standard for krisehåndtering i norske kommuner
DSB-logoFra 1. januar 2010 har norske kommuner fått skjerpede krav til sine beredskapsplaner. Med en lovendring har kommunene nå en helhetlig beredskapsplikt. Det innebærer at de skal gjennomføre overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), som så skal følges opp med en beredskapsplan med planer og tiltak for å håndtere krisesituasjoner i kommunen.
– CIM gjør imidlertid oppgaven med de pålagte risiko- og sårbarhetsanalysene i kommunene enklere, forteller seniorrådgiver Tore Drtina i DSB.
Les mer Les mer (pdf)

G4SKvalitet i alle ledd
Du ser de nær sagt over alt, sikkerhetspersonellet fra G4S. Selskapet er verdens ledende globale sikkerhetsselskap, og faktisk verdens nest største private arbeidsgiver. I Norge har G4S mer enn 2500 ansatte på jobb for å sikre sine kunder, gjennom resepsjons- og vektertjenester, i sikkerhetskontroller på flyplassene og alarmtjenester. 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, hele året. For å holde oversikten og sikre kvaliteten på tjenestene, loggføres alle avvik og hendelser i en egen kvalitetslogg via den døgnbemannede sentralen.
Les mer Les mer (pdf)

hydrologoGlobalt fokus – lokal håndtering
Da Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007 ble slått sammen med Statoil, og selskapet sto igjen som et rendyrket aluminiumselskap, medførte det også endringer i beredskapsarbeidet. Med forankring i konsernledelsen bygget de en helt ny beredskapsorganisasjon, basert på erfaring fra offshore, men tilpasset landbasert industri. Deres modell legger opp til utstrakt lokal beredskapshåndtering, støttet av linjeledelsen og sentrale ressurser ved behov.
Les mer Les mer (pdf)

 

Case studies

Last ned PDF med utvalgte case studies:
 cases_link_image_20130916.jpg


 
E-post: | Telefon: 4000 1908